Aktuelt 2017

Aktuelt 2017

1.12.2017


Avtalen mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand er utvidet slik at Pensjonskasseforeningens medlemsbedrifter også tilbys gunstige betingelser på IPS. Klikk denne linken for nærmere detaljer.

1.7.2017

Løpende pensjoner i kollektivordningen reguleres med 1,14 %

7.6.2017

Pensjonskasseforeningen har inngått en avtale med Storebrand der rettighetshavere i Pensjonskasseforeningens medlemsbedrifter tilbys gunstige betingelser på lån og forsikringer. Klink denne lenken for nærmere detaljer.

1.5.2017

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 1,14 % til 93 634 kroner

1.1.2017

Innføring av finansskatt for MVA-untatte virksomheter, herunder pensjonskasser.

1.1.2017

Nye uførepensjonsplaner i pensjonskassen settes i kraft.

1.1.2017

Endring av uføretariff for ettårig risikoprodukt for uføredekning.