Aktuelt 2018

Aktuelt 2018

1.4.2018


Pensjonskassens medlemmmer har valgt Eirik Birkeland og Tone-Lise Håland som styremedlemmer og Rolf Sandanger Bolstad som varamedlem for en 3-års periode fra 1.4.2018.

1.5.2018

Pensjonskassen har med virkning fra 1.5.2018 inngått avtale med EIkos AS om forsikringsteknisk administrasjon, inklusiv pensjonsutbetalinger, behandling av pensjonsøknader og erstatningstilfeller mv.

15.5.2018

Pensjonskassen har etablert en web-portal for sine medlemmer, pensjonister og fripolisehavere hvor den enkelte gis innsyn i egne rettigheter og hvor det gis tilgang til medlemsservice.