Aktuelt 2015

31.12.2015

Premiereserve på 4,0 % grunnlagsrente skrives opp gjennom å redusere grunnlagsrenten til 3,0 %

1.10.2015

Pensjonskassen lukkes for opptak av nye medlemmer

1.7.2015

Løpende pensjoner i pensjonskassen reguleres med 1,5 %

1.5.2015

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 1,92 % til 90,068 kroner

10.4.2015

Finansforetaksloven ble sanksjonert. Loven trer i kraft 1.1.2016. Det gis overgangsregler fram til 1.1.2017

1.2.2015

Pensjonskassen utvider virksomheten til å inkludere forvaltning av fripoliser

1.1.2015

Nye bestemmelser om uføretrygd i folketrygden trådte i kraft

1.1.2015

Høyeste tillatte beregningsrente ble satt ned fra 2,5 % til 2,0 % for ny opptjening fra 1.1.2015

Aktuelt 2015