Aktuelt 2016

Aktuelt 2016

1.7.2016

Løpende pensjoner i kollektivordningen reguleres med 2,78 %.

1.5.2016

Grunnbeløp i folketrygden økes med 2,78 % til 92,576 kroner.

1.1.2016

Utstedelse av fripoliser til personer som har valgt overgang til innskuddspensjon.

1.1.2016

Utstedelse av fripoliser på opptjente uførerettigheter.

1.1.2016

Pensjonsordningen endres slik at det ikke lenger tjenes opp fripoliserettigheter knyttet til uførepensjon.

1.1.2016

Finansforetaksloven ble satt i kraft.

1.1.2016

Skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 27 % til 25 % med virkning fra 1.1.2016.