Aktuelt 2019

Aktuelt 2019

13.2.2019


Pensjonskassen har inngått avtale med Norsk Pensjon AS som gir pensjonskassens rettighetshavere mulighet for innsyn i egne pensjonsrettigheter via Norsk Pensjon sin pensjonsportal. Innsamling av data fra pensjonskassen er basert på frivillig samtykke fra den enkelte rettighetshaver ved hvert enkelt oppslag.