Pensjon

Pensjon

Pensjonssøknader og andre henvendelser om din pensjon skal rettes til Lumera AS som utfører forsikringsteknisk administrasjon av pensjonskassen. Ved å klikke på denne lenken finner du kontaktinformasjon og generell informasjon om pensjonskassens web-portal.


Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer og fripolisehavere, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner og barn. Fra menyen til venstre vil du finne en kort og ikke uttømmende beskrivelse om enkelte regler knyttet til pensjonsytelsene.


Pensjonskassens forsikringsvilkår kan lastes opp ved å klikke på denne lenken.