Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår

Pensjonskassens forsikringsvilkår er fastsatt i henhold til lov om foretakspensjon av 24.03.2000 nr. 16. Forsikringsvilårene kan lastes ned fra boksen nedenfor.