Opptjeningsalder

Opptjeningsalder

Opptjeningsalder er den alder som angir når medlemmenes rett til alderspensjon etter regelverket vil være opptjent.


Opptjeningsalder er 67 år for onshore ansatte og 65 år for offshore ansatte.