Ledelse og admin.

Ledelse og administrasjon

Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig ledelse, drift og administrasjon utføres gjennom kjøp av tjenester fra andre selskaper.

Daglig leder:

Rønnaug Hillier

Aktuar:

Lumera AS v/ Ingrid Ødegaard Notø

Forsikringsteknisk administrasjon:

Lumera AS (Endret navn fra Eikos AS den 21.4.2021)

Investeringsrådgiver.

Gabler Investments AS

Regnskapsfører:

BDO AS

Revisor:

KPMG AS

Internrevisor:

PwC AS