Ledelse og admin.

Ledelse og administrasjon

Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig ledelse, drift og administrasjon utføres gjennom kjøp av tjenester fra andre selskaper.

Daglig leder:

Rønnaug Hillier

Aktuar:

Eikos AS v/ Ingrid Ødegaard Notø

Forsikringsteknisk administrasjon:

Eikos AS

Investeringsrådgiver.

Gabler Investments AS

Regnskapsfører:

BDO AS

Revisor:

KPMG AS

Internrevisor:

PwC AS