Styret

Foretaksutnevnte styremedlemmer

  • Jarl Ellingsen (styreleder)
  • Christian Bruusgaard
  • Elin Rødder Gundersen
  • Ingunn Hagelin
  • Eli-Anette Oftedal


Foretaksutnevnt varamedlem

  • Egil Jacobsen

Medlemsvalgte styremedlemmer

  • Eirik Birkeland
  • Tone-Lise Håland

Medlemsvalgt varamedlem

  • Rolf Sandanger Bolstad