Styret

Foretaksutnevnte styremedlemmer

  • Eli-Anette Oftedal (styreleder)
  • Christian Bruusgaard
  • Terje Frafjord
  • Elin Rødder Gundersen
  • Ingunn Hagelin
  • Ådne Klungland

Medlemsvalgte styremedlemmer

  • Harald Garpestad
  • Elin Eeg Ivarjord


Medlemsvalgt varamedlem

  • Helén Angell Skram