Styret

Foretaksutnevnte styremedlemmer

  • Eli-Anette Oftedal (styreleder)
  • Christian Bruusgaard
  • Terje Frafjord
  • Ingunn Hagelin
  • Lars T. Helgeland

Medlemsvalgte styremedlemmer

  • Rolf Sandanger Bolstad
  • Anne Gry Westlye


Medlemsvalgt varamedlem

  • Elin Eeg Ivarjord